Bereket Asistans

Bereket Asistans

Bilgi Hattı: Acil hizmetlerin düzenlenmesi ile ilgili olmayan her türlü durum için, Bereket Asistans sigortalının isteği üzerine, aşağıda belirtilen konularda bilgi sağlayacaktır.

• Hukuki yardım bilgi hattı
• Mali müşavir bilgi hattı
• Tıbbi yardım bilgi hattı
• İşveren bilgi hattı
• Kongre ve fuat bilgi hattı
• Seyahat öncesi bilgi serv.
• Eğitim danışmanlığı
• Ulaşım araçları
• Hastane ve klinikler
• Uçak seferleri ve seyahat acenteleri
• Denizcilik işletmeleri
• Yat işletmeleri
• Catering firmaları
• Oteller ve konaklama tesisleri
• Kültür merkezleri
• Müzeler
• Hava durumu
• Elçilik ve konsolosluk
• Vize, pasaport işlemleri
• Karayollarına ait bilgiler, adres ve telefonlar

Sigortalı Adına Yürütülen Hizmetler (Concierge):

• Seyahat servisi
• Otel rezervasyon servisi
• Restoran rezervasyon ve bilgi servisi
• Sosyal etkinlik rezervasyon
• Hediye ve spesiyalite servisi
• Çiçek gönderimi
• İş seyahati servisi
• Kurye ve kargo servisi

Araç Muayene Hizmeti: İlgili hizmetin sunulacağı vasıtanın Türkiye’ de kayıtlı, 3.500. kg’dan az ve ruhsatta hususi oto cinsi olarak belirtilmiş olması ve muayene harç ve hizmet bedellerinin sigortalı tarafından karşılanması kaydıyla, İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde geçerlidir.

PC Asistans Hizmeti: Sigortalının işyerindeki ve konutundaki bilgisayarların arıza vb. sebeplerden dolayı kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda, olay yerine hizmet sunmak üzere pc asistans gezici servisinin yönlendirilmesidir.

Su Tesisatı Hizmeti: Sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve pis su tesisatında sızıntı veya kırılma olması durumunda gerekli acil onarımı yerine getirecek tesisatçı Bereket Asistans tarafından konuta gönderilir.

Elektrik Tesisatı Hizmeti: Elektrik tesisatı, işyerine ait elektrik sigortasından başlayıp elektrik
anahtarına kadar ki kısmını kapsar. İşyerinin içinde elektrik tesisatının bozulması veya hasar görüp çalışamaz duruma gelmesi halinde, Bereket Asistans, elektrikçinin konuta ulaşmasını sağlayıp, gerekli acil önlemleri alacak ve tamirini yaptıracaktır.

Çilingir Hizmeti: Anahtarın kaybolması, unutulması ya da herhangi bir kaza veya hırsızlık sonucunda kilidin bozulması durumunda konutun güvenliği ve kilidin onarımı için gerekli çilingir, Bereket Asistans tarafından gönderilecektir.

Cam Tamirat İşleri Hizmeti: Konutun dış cephesindeki camların kırılması durumunda Bereket Asistans tarafından konuta camcı ulaştırılır.

Konutun Gözetimi ve Korunması: Poliçe ile verilen teminatlar sonucu ( Doğal Afetler Hariç) işyerinde meydana gelen bir hasar sigortalının talebi ve Bereket Asistansın onayı ile, işyerini koruma ve gözetim altına alma hizmeti teminata dahildir.

Ambulans Hizmeti: İşyerinde meydana gelen herhangi bir su basması, yangın, patlama sonucu yaralanma durumlarında, ambulans gönderilmesi masrafları da, yıllık belirlenen limitler dahilinde karşılanacaktır.

İşyeri Onarım Hizmetleri: Yalnızca İstanbul ilinde, Duvar boya, kalorifer tesisiat, klima tesisat, tavan/çatı onarımı, su tesisatı, doğrama, ofis sistemleri, elektrik tesisatı, vitrifiye malzemeleri, zemin ve parke yenilemeleri konularında, hizmet bedeli sigortalıya ait olmak üzere organizasyonu sağlanır.

ARAÇ YARDIM HİZMETLERİ

Araç Bilgi Hattı: 24 saat ve 365 gün tüm Türkiye kapsamında yerel çekici-vinç firmaları, tamirhaneler ve araç markalarının servis istasyonları hakkında bilgi ve telefon numarası verilir. İstenir ise kapsam dışı ve limit üstü bedeller için (karşılıklı fiyat onayı alındıktan sonra), anlaşmalı fiyatlarımızdan ilgili firmalar ile kontak kurularak sigortalının ilgili hizmetlerden faydalanması sağlanır.

Ön Ekspertiz ve Fotoğraf Çekimi: Sigortalıdan kendi müdahalesini gerektirecek bir hasar ihbarı aldığında, vaka yerine en kısa zamanda bir çekici-kurtarıcı yollar. Aracın çekilmesinden önce araç hasarlarının ve/veya kaza yerinin fotoğrafları çektirilir.

Çekme: Aracın poliçede yer alan teminatlardan yer alan herhangi biri sebeple hareketsiz kalması durumunda verilecek öncelikli olarak aracın aynı il sınırları içerisinde Bereket Sigorta’nın farklı ürün kategorilerine göre tanzim etmiş olduğu poliçelerin içeriğine göre Bereket Sigorta A.Ş.’ nin belirlediği ve anlaşma yaptığı servislere çekme suretiyle gerçekleştirilir.
Araca ait anahtarların kaybolması veya aracın içerisinde unutulması ve yedek anahtarın olmaması durumunda, Bereket Sigorta A.Ş.’ nin belirlediği ve anlaşma yaptığı servislere çekme suretiyle gerçekleştirilir. Mekanik ve elektrik arızaları durumunda da aynı destek sağlanacaktır.

Vinçle Kurtarma/Çekme: Poliçede yer alan teminatlardan yer alan herhangi biri sebeple aracın yolun dışına taşarak çekiciye ilaveten vinç ile kurtarılması gerektiği durumlarda, Bereket Sigorta A.Ş.’ nin belirlediği ve anlaşma yaptığı servislere çekme suretiyle gerçekleştirilir.

Bulunamayan Yedek Parçaların Temini: Sigortalının ikamet ettiği ilin dışında iken, aracın tamir edilebilmesi için gerekli olan yedek parçaları bulur ve 10 kg.’a kadar nakliye bedelini karşılayarak

Profesyonel Sürücü Temini: Araçtaki sürücünün trafik kazası sonucunda yaralanması veya hayatını kaybetmesi ve araçtaki diğer Sigortalıların kapsam altındaki aracı sürememeleri durumunda, Bereket Asistans profesyonel bir sürücü temin eder ve karşılar.
Talebe göre, şayet seyahat süresi 500 km’yi aşıyorsa ekonomi sınıfı uçak bileti, 500 km’yi aşmıyorsa otobüs bileti de sağlanabilir.

Tamir Edilen Aracın Teslim Alınması: Kaza geçiren aracın, onarım sonrasında tamirhaneden teslim alınması için lehdar tarafından belirlenen bir kişinin aracın onarıldığı tamirhaneye ulaşımını organize eder ve karşılar.

Talebe göre, şayet seyahat süresi 500 km’yi aşıyorsa ekonomi sınıfı uçak bileti, 500 km’yi aşmıyorsa otobüs bileti de sağlanabilir.

Aracın Emanet ve Muhafazası (Yalnız Hususi Araçlarda): Bereket Asistans sigortalı aracın çalındıktan sonra aracın bulunması halinde, 2 gün boyunca aracın emanet ve muhafazasını sağlayacak ve bunu ödeyecektir.

Patlayan Lastik veya Benzin Bitmesi Hali (Yalnız Hususi Araçlarda): Herhangi bir şekilde araçta meydana gelebilecek lastik patlaması veya aracın benzininin bitmesi durumunda, sigortalının talep etmesi halinde gönderilecek olan görevli ekip, 30 dakika içerisinde araç lastiğinin değişimini gerçekleştirecek, yedek lastik olmaması veya benzin bitmesi durumunda araç en yakın servise yada benzin istasyonuna çektirilecektir.

KİŞİSEL YARDIM HİZMETLERİ

Tıbbi Nakil (Kara/Hava Ambulansı/Sedyeli Uçuş/Tıbbi Refakatli): Araç içindeki kaza sonucunda yaralanmış kişilerin, Bereket Asistans tarafından en yakın uygun donanımlı hastaneye veya sağlık kurumuna naklini sağlayacaktır.

Konaklama: Bereket Asistans, kazayı takiben 48 saati aşmayacak onarımın tamamlanması beklenirken, aracın Bereket Asistans tarafından çekilmesi şartıyla, araçtaki kişilerin konaklamasını azami 4 yıldızlı bir Otelde* (oda/kahvaltı) kalışını azami 5 kişi için arka arkaya 3 gece olmak kaydıyla organize edecek ve ödeyecektir.

Seyahatin Tamamlanması: Kaza geçiren aracın 48 saatten fazla hareketsiz kalması durumunda ve aracın Bereket Asistans tarafından çekilmesi şartıyla Sigortalının ikametgahına geri dönmesi veya seyahatini tamamlamasını ayarlayacak ve ulaşımını ödeyecektir.

İkame Araç: Kaza sonucu sigortalı araçta meydana gelen hasarlarla ilgili Bereket Asistans’a müracaat etmek koşuluyla 7 iş günü boyunca (Ticari araçlarda 4 gün), konaklama ve sigortalının geri gönderilmesi hizmetlerinden yararlanmayanlara kiralık Araç verilir.

Tedavi Sonrası İkametgaha Geri Dönüşün Sağlanması: Bereket asistans, kazadan doğan tedavisinin bitiminde (hastanenin il sınırları dışında olması koşulu ile) Sigortalının Türkiye'deki daimi ikametgahına naklini sağlayacak ve ilgili giderleri karşılayacaktır.

Hastanede Yatan Lehdara Yakın Akraba Refakati: Sigortalının, ikamet ettiği ilin dışındaki hastanede 8 günden fazla yatarak tedavi görmesi durumunda, Bereket Asistans, sigortalının belirleyeceği bir yakınının refakatini organize eder ve gidiş-dönüş biletini temin eder ve hasta yanında veya Bereket Asistans tarafından belirlenen azami 4 yıldızlı bir otelde (oda/kahvaltı) kalışını azami arka arkaya 8 gece olmak üzere organize edecek ve ödeyecektir.

Gerekli İlaçların Sevki: sigortalının seyahati esnasında, eşdeğeri bulunamayan reçete edilmiş ilaçları ilaç masrafları sigortalı tarafından ödenmek suretiyle sevki gerçekleştirilir.

Cenazenin Tıbbi Şartlara Uygun Nakli: Sigortalının aracı ile yapılan kaza sonucu vefatı durumunda, cenazenin ikamet yerine naklinin organizasyonu için tüm gerekli tedbirleri alır ve şehirlerarası tıbbi şartlara uygun taşıma için gereken tabutun ve kalan eşyaların Türkiye sınırları içerisindeki defin yerine naklini üstlenir. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışıdır.

Acil Mesajların İletilmesi: Kaza yapan veya tedavi gören sigortalının isteği dahilinde, acil mesajlarını yakınlarına, iş yerine ve arkadaşlarına karşılıklı olarak iletilmesini sağlar.

İkametgaha Öngörülmeyen Dönüş (Yalnız Hususi Araçlarda):

a. Yakının Ciddi Hastalığı/Vefatı Durumunda: Sigortalının, yurtiçi seyahati esnasında, ikametgahındaki yakınının ciddi hastalığı veya vefatı nedeniyle ikametgahına acil dönmesi gerekiyor ise, gerekli organizasyonu yapar ve karşılar.

b. Daimi İkametgahın Ciddi Hasar Görmesi Durumunda: Sigortalının yurtiçi seyahati esnasında, daimi ikamet ettiği konutun hırsızlık, yangın veya infilak nedenleri sonucunda ciddi hasar görmesi nedeniyle ikametgahına acil dönmesi gerektiğinde, gerekli organizasyonu yapar ve karşılar.

Hukuki Yardım: Aşağıdaki hizmetler sadece lehdar veya aracın mutat sürücüsü için geçerlidir.

Hukuki Prosedürler için Kefalet Ücreti.

a. Sigortalı aracın içinde bulunduğu trafik kazalarından doğan ceza davalarında ortaya çıkabilecek hukuki masafları ve diğer harcamaları garanti altına almak için, Bereket Asistans uygun kefalet ücretini maksimum 250 USD karşılığı TL olarak (Kredi şeklinde) karşılayacaktır.

b. Mutat sürücünün sigortalı araç ile karışmış olduğu trafik kazası sonucunda ceza davası açılması durumunda, sürücünün geçici olarak serbest kalmasını sağlamak amacı ile, sigortalı uygun kefalet ücretini maksimum 250 USD karşılığı TL olarak (Kredi şeklinde) karşılayacaktır.

SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ (YALNIZ HUSUSİ ARAÇLARDA)

Sosyal Aktivite Bilgilendirme Hattı: Bereket Asistans sigortalıya Türkiye çapında tiyatro, sinema, opera, bale, konser gibi sosyal ve kültürel faaliyetlerle ilgili yerlerin ve ayrıca eğlence lokalleri, restoranlar, oteller ve buna benzer yerlerin adres ve telefon numaralarını 24 saat 365 gün boyunca sağlar.

Turistik, Kültürel ve Sosyal Aktivitelerle İlgili Rezervasyon/Bilet Alımı/Ulaştırma: Sigortalı adına yukarıda sözü edilen kültürel, sportif ve seyahat amaçlı aktivitelerde mümkün olan durumlarda rezervasyon yapılır. Rezervasyonlar ulaşım giderleri sigortalıya ait olup hizmet ile ilgili olarak sigortalı onayı alınmak suretiyle teslimat yapılır.

Otel rezervasyonları: Sigortalı tarafından talep edilen tüm rezervasyonlar, Türk Turizm Acenteleri tarafından yapılarak, kapı fiyatlarından yaklaşık % 10-40’a varan bir indirim oranı uygulanır. Bu oran direkt acente oranı olup, sigortalıya komisyonsuz olarak aktarılacaktır. Türkiye'deki 5-4-3 Yıldızlı Oteller için geçerlidir ve otellerin belli dönemlerde acentelere uyguladığı promosyonlarda müşteriye direkt olarak verilecektir.

Kiralık Araç Rezervasyonları: Sigortalı Adına Yapılacak kiralık araç rezervasyonlarında Kiralık Araç Acente fiyatlarından yaklaşık % 10-40’a varan bir indirim oranı uygulanır.

Uçak Bileti Alma/Ulaştırma: Sigortalı adına ücret/yer/tarih/mevki onayı alınmak kaydıyla yurt içi ve yurt dışı uçak bileti alınır. Sigortalının bildireceği adrese biletin ulaştırılması gideri ile ilgili onayı üzerine teslimat yapılır

İş Organizasyonları: İş gereçleri ve ihtiyaçları (mütercim-tercüman hizmetleri, kongre-seminer-konferans, açılış, toplantı ve benzeri organizasyonlar, ses, ışık projeksiyon gereçleri, faks, mobil telefon, PC kiralama) ücret / yer / tarih / özellik onayı alınmak kaydıyla Sigortalıya liste fiyatı üzerinden % 5 indirim oranı ile sağlanır. Bilet ücretleri, bilet ulaştırma giderleri, posta hizmetleri, hizmet / araç / gereç kiralama, sigorta veya iptal bedeli gibi meblağlar önceden onayı alınmak kaydıyla Sigortalının hesabından tahsil edilir.

Pre-Travel Service: Seyahat öncesinde Bereket Asistans arandığında sigortalıya yukarıda açıklanan tüm teminatlar ve indirim oranları hakkında bilgi verilir. Sigortalıya tüm bu hizmetlerden yararlanması için ne yapması gerektiği detaylı olarak açıklanır. Sigortalıya vize, pasaportlar, girişteki aşı istekleri, gümrükler ve kuralları, döviz kurları ve vergiler, hava durumu, Bankalar, Elçilikler ve Konsolosluklar hakkında ön bilgi verilir.

Bilgi Hattı: Acil hizmetlerin düzenlenmesi ile ilgili olmayan her türlü durum için, Bereket Asistans sigortalının isteği üzerine, aşağıda belirtilen konularda takribi (tahmini) hizmet ve tamiri verebilecek profesyonelleri veya hizmet birimlerini gönderecek ve bilgi sağlayacaktır.

• Tesisat
• Elektrik
• Anahtar işleri
• Cam işleri
• Duvar işleri
• Boya işleri
• İnşaat işleri
• Marangoz
• TV Anteni/ Anten/ Bağlantı
• Halı dekorasyonu ve halı yıkama firmaları
• İlaçlama Şirketleri
• Temizlik Şirketleri
• Evden eve nakliyat Şirketleri
• Güvenlik Şirketleri
• Çelik kapı
• Halı ve döşemelik kumaşçılar
• Isıtma ve havalandırmacılar
• Beyaz ve kahverengi eşya servis ve bayi telefonları

Su Tesisatı Hizmeti: Sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve pis su tesisatında sızıntı
veya kırılma olması durumunda gerekli acil onarımı yerine getirecek tesisatçı Bereket Asistans tarafından konuta gönderilir.

Elektrik Tesisatı Hizmeti: Elektrik tesisatı, konuta ait elektrik sigortasından başlayıp elektrik
anahtarına kadar ki kısmını kapsar. Konutun içinde elektrik tesisatının bozulması veya hasar görüp çalışamaz duruma gelmesi halinde, Bereket Asistans, elektrikçinin konuta ulaşmasını sağlayıp, gerekli acil önlemleri alacak ve tamirini yaptıracaktır.

Çilingir Hizmeti: Anahtarın kaybolması ya da herhangi bir kaza veya hırsızlık sonucunda kilidin bozulması durumunda konutun güvenliği ve kilidin onarımı için gerekli çilingir, Bereket Asistans tarafından konuta gönderilecektir. Ayrıca içeride kilitli kalan kişilerin kurtarılması masrafları da, yıllık belirlenen limitler dahilinde güvence altına alınmıştır.

Çilingir Hizmeti: Anahtarın kaybolması ya da herhangi bir kaza veya hırsızlık sonucunda kilidin bozulması durumunda konutun güvenliği ve kilidin onarımı için gerekli çilingir, Bereket Asistan tarafından konuta gönderilecektir.

Cam Tamirat İşleri Hizmeti: Konutun dış cephesindeki camların kırılması durumunda Bereket Asistans tarafından konuta camcı ulaştırılır.

Sigortalının Faturalarının Ödenmesi: Sigortalı geçirdiği kaza sonucunda doktor onayı ile konutundan veya yatırılmış olduğu hastaneden ayrılamıyor ve yardım edecek yakını yok ise, konutun abone faturalarının bedelleri sigortalı tarafından ödenmesi koşulu ile, tüm tedavi süresince Bereket Asistans görevlileri tarafından Sigortalı namına faturaların ödenmesi için gereken işlemleri yapacaktır.

Acil Mesajların İletilmesi: Sigortalı geçirdiği kaza sonucunda doktor onayı ile konutundan veya yatırılmış olduğu hastaneden ayrılamıyor ve yardım edecek yakını yok ise, yakınlarına iletilmesi gereken acil mesajlarının Bereket Asistans görevlileri tarafından iletilmesi sağlanacaktır.

Otelde Konaklama: Poliçe ile verilen teminatlar sonucu ( Doğal Afetler Hariç) konutta meydana gelen bir hasar durumunda konut oturulamaz hale gelir ise ve onarım 24 saati aşarsa, sigortalının talebi ve Bereket Asistansın onayı ile, en fazla 5 kişi için, günlük kişi başına yıllık belirlenen limitli otel masrafları en fazla 2 güne kadar teminata dahildir.Ancak seçilecek olan otel, konuta en yakın anlaşmalı otel olacaktır. Otelde yapılan telefon, bar, restaurant vb ekstra masraflar sigortalıya aittir.

Konutun Gözetimi ve Korunması: Poliçe ile verilen teminatlar sonucu ( Doğal Afetler Hariç) konutta meydana gelen bir hasar sigortalının talebi ve Bereket Asistansın onayı ile, konutu koruma ve gözetim altına alma hizmeti teminata dahildir.

İkametgaha Öngörülmeyen Dönüş: Poliçe ile verilen teminatlar sonucu ( Doğal Afetler Hariç) sigortalının şehir dışında iken, konutta meydana gelen bir hasar nedeniyle, ikametgahına geri dönmesini gerektirecek durumlarda, sigortalının talebi ve Bereket Asistansın onayı ile, dönüş masrafları karşılanacaktır.

Konutta Tıbbi Yardım Hizmetleri: Tıbbi bilgi ve danışmanlık, konuta doktor ve ambulans gönderilmesi, konuta uzman tıbbi ekip ve ekipman yollanması, hastanede yatma durumunda yardım, vefat halinde cenazenin tıbbi şartlara uygun olarak nakli, gerekli ilaçların sevki organizasyonlarını sağlar.

Rezervasyon Hizmetleri: Turistik, kültürel ve sosyal aktivitelerle ilgili rezervasyon/bilet alımı, ulaştırma, otel rezervasyonları, kiralık araç rezervasyonları, iş organizasyonları, pre-travel service, araç bilgi hattı hizmetleri verilir.

İlk sizin haberiniz olsun

E-Bülten listemize kayıt olun en son kampanyalarımız ve ürünlerimizden ilk siz haberdar olun.

7/24 Müşteri Hizmetleri

Güler yüzlü müşteri hizmetleri personelimiz ile ihtiyaç duyduğunuz her an sadece bir rakam uzaktayız.

 444 27 58

Genel Müdürlük

Saray Mahallesi
Dr.Adnan Büyükdeniz Caddesi
No:8 Kat:1-2 Ümraniye/İstanbul

bilgi@bereketsigorta.com.tr 

0 216 633 71 00

Bölge Müdürlükleri Temsilcilikler
  • Dask
  • tcbasbakanlikhazine
  • bilgitoplumuhizmetleri